Slepearrangement

8/19/2016

I henhold til Nærings - og fiskeridepartementet sin  Foreskrift om bygging og tilsyn av mindre lasteskip, med ikrafttredelse 01.01.2017, skal slep raskt kunne løses ut ved maksimal kontiunerlig slepekraft. Fram Kjættingfabriken AS har konstruert og levert et slepearrangement med fjernutløser og utløserkrok. Arrangmentet er bla levert til sleping av oppdrettsmerder.

tilbake til nyheter